Neverbální projev v praxi učitele

VZD00282
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
Komunikace
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Vzdělávací program je zaměřen na celostní neverbální komunikaci. 

Na semináři se naučíte sjednotit verbální a neverbální projev do jednotného signálu, který bude pro žáky a další okolí srozumitelný. Uvědomíte si svou osobnost a její projevování skrze neverbální komunikaci.  Zamezí se tak nedorozumění, kdy každý člověk může vnímat stejné signály odlišně. Naučíte se neutrálnímu způsobu vyjádření jako výchozímu. 

Lektorka Vás seznámí se škálou možností neverbálních signálů (tělo, postoj, posed, mimika, hlas v prostoru, etiketa jako mezinárodní neverbální komunikace).

Další část bude zaměřena na praktická cvičení, při kterých se  budeme věnovat Vašim individuálním neverbálním projevům. Představíme si různé techniky práce s hlasem, gesty a projevem. Na reálných příkladech si ukážeme, jak na žáky působí učitelův postoj, práce s fyzickým tělem a gesta.

Cestou tvořivých, průpravných her (pantomimické etudy, vyjádření vnitřního monologu pohybem a gesty) a cvičením s komunikativními prvky si s lektorkou  procvičíte dovednosti především z oblasti hlasové a pohybové výchovy. Program též ukáže možnost, jak pracovat s napětím a uvolněním, s rytmem a dynamikou v oblasti pohybu a řeči.

Program směřuje k objevování základních předpokladů jedince pro cílená a uvědomělá jednání, která mohou být východiskem pro zlepšení komunikačních dovedností učitele se žáky, kolegy, rodiči.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Vzdělávací program je zaměřen na celostní neverbální komunikaci. 

Na semináři se naučíte sjednotit verbální a neverbální projev do jednotného signálu, který bude pro žáky a další okolí srozumitelný. Uvědomíte si svou osobnost a její projevování skrze neverbální komunikaci.  Zamezí se tak nedorozumění, kdy každý člověk může vnímat stejné signály odlišně. Naučíte se neutrálnímu způsobu vyjádření jako výchozímu. 

Lektorka Vás seznámí se škálou možností neverbálních signálů (tělo, postoj, posed, mimika, hlas v prostoru, etiketa jako mezinárodní neverbální komunikace).

Další část bude zaměřena na praktická cvičení, při kterých se  budeme věnovat Vašim individuálním neverbálním projevům. Představíme si různé techniky práce s hlasem, gesty a projevem. Na reálných příkladech si ukážeme, jak na žáky působí učitelův postoj, práce s fyzickým tělem a gesta.

Cestou tvořivých, průpravných her (pantomimické etudy, vyjádření vnitřního monologu pohybem a gesty) a cvičením s komunikativními prvky si s lektorkou  procvičíte dovednosti především z oblasti hlasové a pohybové výchovy. Program též ukáže možnost, jak pracovat s napětím a uvolněním, s rytmem a dynamikou v oblasti pohybu a řeči.

Program směřuje k objevování základních předpokladů jedince pro cílená a uvědomělá jednání, která mohou být východiskem pro zlepšení komunikačních dovedností učitele se žáky, kolegy, rodiči.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.