Tematické aktivity: Mezinárodní den dětské knihy

Hned začátkem dubnového měsíce, konkrétně 2. 4., slavíme Mezinárodní den dětské knihy. V dnešním článku naleznete tipy na zajímavé aktivity k tomuto dni. Součástí je také dokument, který stačí pouze vytisknout, a můžete se s dětmi vrhnout do tvorby vlastních knih.

Knižní výstava

Informujte rodiče o nadcházejícím tématu knih. Každé dítě si v předem stanovený den přinese do školky svou oblíbenou knihu. V ranním kruhu svou knihu každé dítě představí a ukáže svou nejoblíbenější ilustraci.

Poté je důležité zopakovat, jak se ke knihám chováme a proč. Děti mají rády aktivitu „palečkovaná“, kdy pedagog říká věty k danému tématu a děti ukazují palec nahoru, či dolů, podle toho, zda s výrokem souhlasí, či nikoliv.

Takovými výroky mohou být například:

 • Z knih můžeme vytrhávat listy.
 • Knihy si můžeme půjčovat v knihovnách.
 • Do knih si můžeme kreslit fixy.
 • Knihy koupíme také v květinářství.
 • Do dočtení knihy ji opatrně vrátíme na místo, kde byla předtím.

Nakonec si společně s dětmi můžete připravit doprostřed třídy lavici, na kterou každé dítě umístí svou oblíbenou knihu, a výstava může začít! Děti si mohou libovolně knihy prohlížet jednotlivě či ve skupinách, můžou si je půjčit a prohlížet si je třeba na křesílku či u stolečku.

Tip! Předškolákům můžete nachystat „výstavní kartu“, kde bude stejný počet políček jako vystavovaných knih. Děti si do příslušného políčka zakreslí, co je na knize nejvíce zaujalo. Nakonec mohou ohodnotit hvězdami 3 nejlepší knihy. Reflexe této aktivity může proběhnout v následujícím ranním kruhu.


Mezinárodní den dětské knihy

Skupinová literárně-výtvarná aktivita

Pro tuto aktivitu budete potřebovat:

 • tvrdý bílý papír formátu A3
 • omalovánky pohádek (například tyto)
 • pastelky, fixy či vodové barvy
 • lepidlo
 • nůžky

 Postup:

 1. Nejprve paní učitelka rozdělí děti do skupin (v případě smíšené třídy doporučuji skupiny věkově namíchat).
 2. Všechny děti se nachází na jedné straně třídy.
 3. Poté paní učitelka řekne, že se ze třídy stává kancelář spisovatelů dětských pohádek.
 4. Následuje rozmístění pohádkových omalovánek na opačný konec třídy.
 5. Každá skupina si najde své místo a mohou si rozdělit i skupinové role.
 6. Jakmile budou děti připravené, z každé skupiny vybíhá jedno dítě, najde omalovánku a přinese ji ke svému týmu.
 7. Dítě, které se vrací s omalovánkou, předává štafetu dalšímu kamarádovi ze svého týmu.
 8. Nakonec si děti bílý tvrdý papír přeloží na půl a vytvoří knihu – pokreslí přední a zadní stranu. Pokud se umí podepsat, tak se i podepíší.
 9. Následuje vybarvení omalovánek.
 10. Poté děti omalovánky nalepí podle pořadí, ve kterém by udělaly svou popletenou pohádku.
 11. Samozřejmě každá skupina může dokreslit další děj pohádky.
 12. Nakonec každá skupina „čte“ svou pohádku ostatním dětem.
 13. Jakmile si děti pohádku poslechnou, snaží se vyjmenovat, které všechny pohádky zde byly vyprávěny.

Tip! Nezapomeňte toto umělecké dílo dát k prohlížení rodičům do šatny. Doporučuji také děti vyfotit a napsat o nich krátké medailonky, například:

 • Autor knihy: Damiánek
 • Jak jsem se rozhodl napsat knihu? Ocitl jsem se v kanceláři spisovatelů.
 • Co mě nejvíce baví? Nejradši stavím z lega a běhám na zahradě.
 • Co bych doporučil svým čtenářům? Zkuste vyjmenovat všechny pohádky, které byly v mé knize!
 • Můj autoportrét:

 

Knižní tělocvik

Pro tuto aktivitu budete potřebovat:

 • knihu pro každé dítě (ideálně menšího formátu)
 • švihadlo
 • obruče
 • pomůcky pro opičí dráhu (lavička, balanční kameny, obruče…)

Postup:

 1. Každé dítě se postaví dostatečně daleko od ostatních dětí (bez knihy).
 2. Poté se paní učitelka zeptá, o jakém tématu se právě učíme, a když děti odpovědí, rozdá každému jednu knihu. Nyní se vrhneme na tělocvik s knihami!
 3. Začneme pochodováním na místě, u kterého střídavě otvíráme a zavíráme knihu.
 4. Poté rozkročíme nohy a dáváme si knihu střídavě na levou a pravou stranu a opatrně se za ní hlavou otáčíme.
 5. Následně děláme kruhy velké, střední a malé za použití knih – na obě ruce.
 6. Poté paní učitelka vytvoří co nejdelší dráhu ze švihadla a děti před ní utvoří řadu.
 7. Další cvik bude probíhat na zemi. Každé dítě si vytvoří pozici – obě dlaně má na zemi, kniha je umístěna mezi nimi a hýždě směřují nahoru.
 8. Úkolem dětí je opatrně přemístit knihu z jedné strany na druhou tak, aby se nedotkla švihadla uprostřed a zároveň zůstaly v požadované pozici.
 9. Tip! Na konci této dráhy na děti může čekat překvapení – zabalená nová kniha jako dárek do školky.
 10. Knižní opičí dráha – spolu s dětmi přichystejte jejich oblíbenou opičí dráhu tak, jak jste zvyklí, ale pouze doprostřed třídy. Po okrajích třídy budou rozmístěné knihy dětí. Paní učitelka pustí hudbu (oblíbená je například tato píseň), jakmile ji stopne, musí se děti dostat ke své knize. Pozor na bezpečnost!

Kniha o mně

V příloze tohoto článku naleznete dokument se šablonou na vytvoření vlastní knihy pro každé dítě. Součástí jsou strany určené kresbám dětí, fotografiím ze školky apod.

Doporučuji tuto knihu vyrobit s nově příchozími dětmi (3letými) a poté s předškoláčky. Bývá velmi dojemné, když tyto knihy dětem předáte na loučení s předškoláky.

Přeji Vám krásný MD knihy a ať si děti utvoří ke knihám pozitivní vztah!

Článek pro Vás napsala: Kristýna Kapounková, učitelka na základní škole

Vložte svůj komentář