Letní olympiáda v mateřské škole

Léto je naprosto skvělým obdobím pro realizaci různých sportů. A ideálním propojením může být organizace letní olympiády. Aktivity upevní i prosociální chování a kamarádské vztahy ve třídě. Inspirujte se dnešním článkem plným tipů a zaručené zábavy nejen pro děti!


Slavnostní pochodeň

Pro tuto výtvarnou činnost budete potřebovat:

 • žlutý papír velkého formátu
 • černý papír formátu A2/A3
 • bílý tvrdý papír formátu A3
 • oranžové a žluté temperové barvy
 • pastelky
 • tužku

Postup:

 1. Nejprve si tužkou nakreslíme obrys pochodně na žlutý papír.
 2. Poté pochodeň vystřihneme.
 3. Na bílý papír nakreslíme obrys ohně – různě velké šlehající plameny.
 4. Následně se vrátíme zpět k pochodni, kterou pastelkami pokreslíme, a to dle olympijských kruhů.
 5. Oranžovou a žlutou temperovou barvou si děti pomalují ruce.
 6. S pomalovanými ručičkami děti tvoří plameny ohně.
 7. Je vhodné různě střídat a promíchávat oranžovou a žlutou temperovou barvu.
 8. Nyní už zbývá pouze vše nalepit.
 9. Žlutou pochodeň nalepíme tak, aby z ní vyčníval oheň s plameny. Nakonec vše nalepíme na černý podklad.
 10. Pochodeň si můžete nechat někde „na očích“ ve třídě či se v její blízkosti scházet třeba v ranním kruhu.


Olympijská vlajka

Pro tuto výtvarnou činnost budete potřebovat:

 • bílé plátno – kus staré látky/prostěradla
 • temperové barvy – modrou, žlutou, černou, červenou a zelenou
 • tužku
 • třídní fotografii
 • špendlíky / něco na uchycení fotografie

Postup:

 1. Nejprve děti seznámíme s barvami vlajky.
 2. Poté se děti rozdělí do pěti skupin a každá bude mít svou barvu (viz výše).
 3. Paní učitelka tužkou načrtne kruhy tak, aby byly navzájem propojené.
 4. Děti si mohou navzájem pomoci s nabarvením rukou (barví ruce pouze dvěma dětem, ty nabarví ostatní až po umytí).
 5. Následně už zbývá postupně obtisknout ruce do požadovaného tvaru – navzájem propojené kruhy.
 6. Do spodního pravého rohu můžeme umístit třídní fotografii (špendlíkem, pokud vlajka bude na nástěnce v šatně).
 7. Hezky také vypadají různé obrázky daných olympijských sportů či fotografie dětí z realizace těchto sportů.
 8. Do dalšího rohu můžete vymyslet nějaký společný znak vašeho školkového týmu (např. třída Včeličky – sportující včelka).

olympiáda
Náš maskot

Na každé správné olympiádě nesmí chybět maskot. Zvolte si svého třídního maskota, může to být plyšová hračka či nějaký panáček.

Společně mu vymyslete jméno a prožijte společně slavnostní olympijský rituál:

 1. Paní učitelka pustí hudbu české hymny.
 2. Děti se chytí za ruce v kruhu.
 3. Maskot může sedět na židličce uprostřed kruhu.
 4. Můžeme „zapálit“ pochodeň.
 5. Poté můžeme dát ruce dolů směrem k tělu a se „zapálením“ pochodně se najednou uchopit za ruce a dát je nahoru.
 6. Následně paní učitelka vysvětlí význam „fair play“.

 1. Poté se můžete naučit vaši třídní básničku (zdroj: Pinterest):

My jsme děti …… (název příslušníků třídy – včeličky),

milujeme rozcvičky.

Ve zdravém těle

zdravý duch.

Dnes tu bude velký ruch.

Budem’ hezky sportovat

a fair play dodržovat!

Dnes to všichni slibujem’,

olympiádu si užijem’!

 1. Nakonec se může paní učitelka dětí zeptat, zda jsou připravené na olympiádu, a poté si mohou všichni zatleskat.


Hod na olympijský cíl

Pro tuto olympijskou aktivitu budete potřebovat:

 • obruče v olympijských barvách (modrá, žlutá, černá, zelená, červená)
 • přírodniny k házení (ideálně šišky)
 • obrázek s nápisem START (například zde)

Postup:

 1. Paní učitelka rozmístí po zahradě barevné obruče (nejprve jako na vlajce, vedle sebe…).
 2. Mezitím děti utvoří zástup.
 3. Následně paní učitelka děti seznámí s pojmem „start“.
 4. Od startu všichni začínají házet.
 5. Poté každý zkusí házet na cíl.
 6. Oblíbenou obměnou je také, když jsou kruhy rozmístěné daleko od sebe a každý má jinou hodnotu – počet bodů za trefení.

Tip č. 1! Pokud máte smíšenou třídu, můžete vytvořit dva starty – pro mladší a starší děti.

Tip č. 2! Dávejte pozor na bezpečnost. Při hodu by ostatní děti měly být v dostatečné vzdálenosti.

Jízda na koni

Pro tuto aktivitu budete potřebovat:

 • koště
 • kuželky na slalom
 • tvrdý hnědý papír (formát A3)
 • hnědé provázky
 • černý fix
 • lepidlo
 • tužku

Postup:

 1. Tato aktivita má dvě části – přípravnou a poté realizační.
 2. V přípravné fázi si děti vyrobí koně.
 3. Nejprve na hnědý tvrdý papír nakreslí obrys koně.
 4. Poté mu z hnědých provázků vytvoří hřívu a nalepí ji lepidlem.
 5. Následně dokreslí obličej černým fixem.
 6. Nakonec paní učitelka nalepí hlavu koně na tyč od koštěte a můžeme se vrhnout na zábavnější část!
 7. Děti s pomocí paní učitelky připraví slalom, který následně „projíždí“ na koni.

Tip! Děti mají moc rády, když mohou vedle sebe jezdit alespoň dva kamarádi zároveň, doporučuji proto vypůjčit více košťat.

Tipy na další olympijské aktivity

 • plavání ve vyznačené oblasti – bazénu – s rukávky, za doprovodu mořské hudby – viz píseň U moře
 • bruslení (kolečkové brusle)
 • přeskoky (nechte děti vytvořit libovolné stanoviště dle jejich představ)


Slavnostní vyhlášení

Ve školce se snažíme o podporu sociálních vazeb a prosociálního chování, proto doporučuji nevyhlašovat jednoho vítěze, ale uspořádat takové vyhlášení, ve kterém bude každý vítězem.

Můžete vytvořit stupínek vítězů, na kterém každé dítě na památku vyfotografujete.

Osvědčilo se mi například vytvořit speciální diplom pro každé dítě za něco jiného (nejrychlejší skokan, plavec s nejvtipnější technikou apod.).

Na ukončení olympiády můžete pozvat i rodiče a zakončit ji třeba společným opékáním buřtů.

Nezapomeňte vytvořit fotokoutek s tematickými obrázky i vtipnými hláškami.

Doufám, že se vám olympiáda povede a přinese vám nové zážitky!

Článek pro vás napsala: Bc. Kristýna Kapounková, učitelka na základní škole

Vložte svůj komentář