mail tisk

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi

Rozsah: 24 vyučovacích hodin

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT - 25288/2016-2-673

Komu je kurz učen: pedagogickým pracovníkům mateřských škol

KURZ K ŠABLONÁM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY (aktivita č. I/2.4)

 

V tomto vzdělávacím programu se seznámíte se specifiky práce s dvouletými dětmi v mateřské škole - jak v oblasti teoretické, tak především formou praktických ukázek aktivit a řešení situací, které mohou nastat při vzdělávání této věkové skupiny.

Seznámíte se s novými výzkumy a poznatky z pedagogiky a psychologie v oblasti vývoje a vzdělávání dětí od dvou let a vybavíme Vás praktickými dovednostmi, které jsou třeba k zařazení dvouletých dětí do mateřské školy.

Díky absolvování kurzu:

 • budete schopni cíleně pracovat s dvou až tříletými dětmi při respektování jejich potřeb a vývojové úrovně,
 • budete disponovat zásobou her a činností,
 • budete schopni přizpůsobit prostředí, ve kterém se tyto děti nacházejí,
 • budete schopni sebereflexe a sebehodnocení.

Obsah kurzu v bodech:

 • Specifika předškolního období (0-6 let) z pohledu vývojové psychologie s důrazem na období 2-3 let
 • Emoční vývoj a rozvoj dítěte ke konci batolecího období
 • Potřeby dítěte staršího batolecího věku
 • Podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí
 • Rizika umístění dvouletých dětí v mateřské škole a hledání cest k jejich předcházení
 • Osobnost pedagoga pro práci s dvouletými dětmi
 • Hrajeme si celý den - hra dětí dvouletých, hračky a pomůcky pro hru, herní návyky, úklid hraček…
 • Učíme děti návykům a sebeobsluze
 • Abychom si rozuměli - vývoj řeči a myšlení dítěte, výrazové prostředky pedagoga…
 • Význam rituálů v předškolním věku s důrazem na věk 2-3 roky
 • RVP PV a vzdělávání dvouletých dětí
 • Legislativní podpora vzdělávání dvouletých dětí v MŠ - vyhláška č. 14/2005 Sb. v úpravách 2016, hygienické a bezpečnostní předpisy atd.
 • Sebereflexe a sebehodnocení jako součást práce s dvouletými dětmi

 


 

Termíny konání: 19. 1. 2018, 26. 1. 2018, 29. 1. 2018
Místo konání:
VIC ČVUT, Zikova 2, Praha 6
Cena kurzu: 3.850 Kč / osobu

Termín je již obsazen!


Termíny konání: 24. 1. 2018, 25. 1. 2018, 31. 1. 2018
Místo konání:
Učebna společnosti Marlin, Křenová 52, Brno
Cena kurzu: 3.850 Kč / osobu


Termíny konání: 2. 2. 2018, 9. 2. 2018, 16. 2. 2018
Místo konání:
VIC ČVUT, Zikova 2, Praha 6
Cena kurzu: 3.850 Kč / osobu

Termín je již obsazen!


Termíny konání: 28. 2. 2018, 1. 3. 2018, 7. 3. 2018
Místo konání:
Hotel BONA SERVA, Koněvova 54, Praha 3
Cena kurzu: 3.850 Kč / osobu

Termín je již obsazen!


 

Termíny konání: 8. 3. 2018, 9. 3. 2018, 22. 3. 2018
Místo konání:
Lipka, Kamenná 20, Brno
Cena kurzu: 3.850 Kč / osobu


 

Termíny konání: 13. 4. 2018, 20. 4. 2018, 27. 4. 2018
Místo konání:
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23, Brno
Cena kurzu: 3.850 Kč / osobu


 

Termíny konání: 11. 5. 2018, 18. 5. 2018, 25. 5. 2018
Místo konání:
MŠ Korálek, Rumunská 90, Pardubice
Cena kurzu: 3.850 Kč / osobu


 

Termíny konání: 18. 4. 2018, 19. 4. 2018, 25. 4. 2018
Místo konání:
Hotel GOLF, Plzeňská 103/215A, Praha 5
Cena kurzu: 3.850 Kč / osobu


TIP: Tento seminář můžeme uspořádat i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím poptávkového fomuláře, na telefonním čísle 607 040 733 nebo na mailové adrese infra@infracz.cz.

 

 

 

<< zpět