mail tisk

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol (40 hodin)

Rozsah: 40 vyučovacích hodin (5 dnů)

Akreditace MŠMT č. j.: MSMT - 6513/2017-1-337

KURZ K ŠABLONÁM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY (aktivita č. I/2.1)

 

Tento program jsme vytvořili s cílem podpory pedagogů mateřských škol při jejich každodenní práci.

Spolu s lektorem se budete věnovat vlastnímu sebepoznání, týmu a práci v něm, asertivnímu řešení konfliktů, time-magamentu, prezentačním dovednostem a v neposlední řadě se zaměříte na syndrom vyhoření. Každý z nás si najde cestu svého rozvoje…

Blok I. – Sebepoznání

V první části se zaměříme především na vaši osobnost a budeme se věnovat reflexi reakcí a jejich zvládnutí v kontaktu s ostatními lidmi – dětmi i dospělými. Cílem tohoto bloku je vaše vlastní sebepoznání.

Blok II. – Tým a týmová spolupráce

V druhé části programu se dozvíte o zákonitostech ve fungování profesních skupin a o zákonitostech vývoje týmu.

Naučíte se uplatňovat výhody dobře fungujících týmů v práci škol. Získáte znalosti o metodách, jimiž lze řešit stresové situace, které nastávají v každém pracovním kolektivu. Školní prostředí je oproti jiným profesím komplikovanější tím, že ho vytváří složitá síť vztahů – s rodiči, veřejností, se žáky, mezi učiteli, s vedením školy. Tento seminář vám pomůže nastartovat změny a řídit vzájemné vztahy.

Blok III. – Asertivní řešení konfliktů

Obsahem tohoto bloku je předání základních informací k tématu asertivity a řešení konfliktů. Ujasníte si rozdíly mezi agresivní, pasivní a asertivní komunikací a z toho vyplývající nástroje k řešení nepříjemných až konfliktních situací. Seznámíte se s fungováním asertivních přístupů.

Cílem tohoto modulu je vnést asertivitu do školního prostředí, jako nástroj dorozumění se, vyjasňování i hledání kompromisů.

Blok IV. – Time-management

Řízení času souvisí s problematikou zvládání stresu a efektivním naplánováním vlastního pracovního času. Naučíte se stanovovat priority během pracovní činnosti, analyzovat pracovní úkoly. Pochopíte jaká je struktura jednotlivých a dílčích cílů.  Naučíte se analýze časových ztrát, rozpoznání ztrátových faktorů a následné práci s nimi. Vše si prakticky vyzkoušíte na modelových situacích.

Blok V. – Jak nevyhořet

Víte, co je syndrom vyhoření? Jaké jsou postupy k udržení radosti při práci?

Obsahem tohoto vzdělávacího bloku je ujasnění všeho, co předchází riziku vyhoření.

Většina učitelů má svou práci velmi ráda a má ráda také svoje žáky. Potřebujete však oporu a pomoc při hledání pozitivních aspektů pedagogické práce. Vlivem dlouhodobého pobývání v situacích, které jsou emocionálně náročné, dochází u některých z vás k tělesnému, citovému a duševnímu vyčerpání. Vyhoření postihuje právě lidi, kteří vstupují do zaměstnání s velkou mírou nadšení, jsou velmi motivováni a očekávají, že jejich práce je smyslem jejich života.

Seznámíme vás s modely chování, které vám umožní radovat se z vlastní práce a svoje nadšení přenášet i na žáky.

Blok VI. – Prezentační dovednosti ve školním prostředí

Předpokladem kvalitní a efektivní výuky je aktivizace žáků. Jednou z cest je vizualizace výuky využitím prezentačních nástrojů. Seznámíme vás s praktickými ukázkami a společně promyslíme různé technické možnosti.

Budeme se věnovat využívání interaktivních tabulí, flipchartů, projektorů, počítačů a internetu. Zaměříme se i na software, který můžete při práci využít.

 

Účastnický poplatek: 6.450 Kč


Volné termíny:

20. 2. 2018,
12. 3. 2018,
27. 3. 2018,
16. 4. 2018,
26. 4. 2018
od 9.00 hod.
MŠ Korálek, Rumunská 90, Pardubice
Mgr. Květa Hrbková

22. 2. 2018,
23. 2. 2018,
22. 3. 2018,
23. 3. 2018,
20. 4. 2018
od 9.00 hod.
Lipka, Kamenná 20, Brno Ing. Lenka Bartková

8. 3. 2018,
15. 3. 2018,
29. 3. 2018,
5. 4. 2018,
12. 4. 2018
od 9.00 hod.
VIC ČVUT, Zikova 2, Praha 6 Mgr. Květa Hrbková

29. 3. 2018,
30. 3. 2018,
5. 4. 2018,
6. 4. 2018,
19. 4. 2018
od 9.00 hod.
Učebna společnosti Marlin, Křenová 52, Brno Ing. Lenka Bartková


Lektorka Mgr. Květa Hrbková

Vzdělání

 • VŠ UJAK Pedagogika – andragogika

Praxe

 • Lektorka vzdělávání dospělých s více jak 20 letou praxí
 • Psychoterapeutka
 • Lektorka DVPP

Zaměření

 • Psychická stabilita pedagogů
 • Rozvoj osobnosti
 • Zvládání složitých životních situací
 • Komunikace v pracovních týmech a s rodiči
 • Supervize a koučování
 • a další

Osobní motto

 • Život je mozaika, složená z malých, nepatrných radostí.
  L. A. Seneca


TIP: Tento seminář můžeme uspořádat i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím poptávkového fomuláře, na telefonním čísle 607 040 733 nebo na mailové adrese infra@infracz.cz.

 

<< zpět