Konec strachu z mluvení cizím jazykem – komunikace je legrace

VZD00275
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-32522/2020-4-726
Zaměření kurzu (kategorie)
Cizí jazyky
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Seminář bude probíhat v německém jazyce.

Cílem semináře je nabídnout učitelům soubor námětů, motivačních technik a aktivit, které zábavnou formou odstraňují bariéry a podporují a zlepšují schopnosti žáků komunikovat v německém jazyce. 

Seznámíte se s novými i méně známými kreativními výukovými metodami a novými trendy ve výuce němčiny.

Komunikace a interakce s druhými lidmi hrají v našem životě velmi důležitou roli. Úspěch a spokojenost v profesní i soukromé sféře závisí do značné míry na tom, jak „dobře“ umíme komunikovat. I cizí jazyky se učíme především proto, že jimi potřebujeme či chceme komunikovat. Výuka jazyků by proto měla probíhat takovým způsobem, aby žáky na komunikaci v cizím jazyce připravila.

Tento seminář Vám pomůže ve zlepšování komunikační schopnosti žáků. Dostanete k tomu řadu tipů a sami si vyzkoušíte cvičení k rozšíření slovní zásoby, pohotovosti vyjadřování a různých řečových technik.

Ukážeme Vám také, jak „rozmluvit“ i slabší a nesmělé žáky.

Půjde vesměs o zábavné aktivity, pomocí nichž lze rozvíjet komunikační dovednosti žáků a nenásilnou formou je přivést k samostatnému ústnímu projevu. Přitom je důležité zohlednit odlišné přístupy jednotlivých studentů a střídat aktivity i metody nácviku. Protože u těchto aktivit nejsou chyby bezprostředně opravovány ani negativně hodnoceny, mohou významnou měrou přispět k odbourání strachu z mluvení.

V úvodu semináře se budeme zabývat nejčastějšími problémy, na které učitelé při komunikativní jazykové výuce narážejí, a v průběhu semináře se pokusíme najít jejich řešení.

Budete postupně seznámeni s aktivitami vhodnými pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé žáky. Sami si v roli žáků vyzkoušíte nejrůznější jazyková a intonační cvičení, jazykolamy, komunikační týmové hry, vyjednávací aktivity, rolové a simulační hry a hádanky, jako např.:

 • Černé historky (rekonstrukce příběhu pomocí uzavřených otázek)
 • Alibi (dva obžalovaní se snaží potvrdit si navzájem alibi)
 • Teamarbeit (spolupráce na dálku při objasňování významů)
 • Nicht ja nicht nein (odpovědi na otázky bez zakázaných slov)
 • Wer wird gerettet (vyjednávací hra) apod.

V praxi si tak ověříte, jak tyto aktivity ovlivní motivaci žáků a jejich schopnost spontánního vyjádření vlastních názorů a postojů k prezentovaným problémům.

Budete mít rovněž možnost podělit se o vlastní zkušenosti a nápady a díky této interaktivní formě si odnesete ještě více podnětů pro své další pedagogické působení.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Seminář bude probíhat v německém jazyce.

Cílem semináře je nabídnout učitelům soubor námětů, motivačních technik a aktivit, které zábavnou formou odstraňují bariéry a podporují a zlepšují schopnosti žáků komunikovat v německém jazyce. 

Seznámíte se s novými i méně známými kreativními výukovými metodami a novými trendy ve výuce němčiny.

Komunikace a interakce s druhými lidmi hrají v našem životě velmi důležitou roli. Úspěch a spokojenost v profesní i soukromé sféře závisí do značné míry na tom, jak „dobře“ umíme komunikovat. I cizí jazyky se učíme především proto, že jimi potřebujeme či chceme komunikovat. Výuka jazyků by proto měla probíhat takovým způsobem, aby žáky na komunikaci v cizím jazyce připravila.

Tento seminář Vám pomůže ve zlepšování komunikační schopnosti žáků. Dostanete k tomu řadu tipů a sami si vyzkoušíte cvičení k rozšíření slovní zásoby, pohotovosti vyjadřování a různých řečových technik.

Ukážeme Vám také, jak „rozmluvit“ i slabší a nesmělé žáky.

Půjde vesměs o zábavné aktivity, pomocí nichž lze rozvíjet komunikační dovednosti žáků a nenásilnou formou je přivést k samostatnému ústnímu projevu. Přitom je důležité zohlednit odlišné přístupy jednotlivých studentů a střídat aktivity i metody nácviku. Protože u těchto aktivit nejsou chyby bezprostředně opravovány ani negativně hodnoceny, mohou významnou měrou přispět k odbourání strachu z mluvení.

V úvodu semináře se budeme zabývat nejčastějšími problémy, na které učitelé při komunikativní jazykové výuce narážejí, a v průběhu semináře se pokusíme najít jejich řešení.

Budete postupně seznámeni s aktivitami vhodnými pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé žáky. Sami si v roli žáků vyzkoušíte nejrůznější jazyková a intonační cvičení, jazykolamy, komunikační týmové hry, vyjednávací aktivity, rolové a simulační hry a hádanky, jako např.:

 • Černé historky (rekonstrukce příběhu pomocí uzavřených otázek)
 • Alibi (dva obžalovaní se snaží potvrdit si navzájem alibi)
 • Teamarbeit (spolupráce na dálku při objasňování významů)
 • Nicht ja nicht nein (odpovědi na otázky bez zakázaných slov)
 • Wer wird gerettet (vyjednávací hra) apod.

V praxi si tak ověříte, jak tyto aktivity ovlivní motivaci žáků a jejich schopnost spontánního vyjádření vlastních názorů a postojů k prezentovaným problémům.

Budete mít rovněž možnost podělit se o vlastní zkušenosti a nápady a díky této interaktivní formě si odnesete ještě více podnětů pro své další pedagogické působení.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.