KAFOMET pro 2. stupeň ZŠ - výběr 1.

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF00216
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
1 440 Kč
+ -
Náměty a inspirace pro učitele 2. stupně a učitele v nižších ročnících víceletých gymnázií připravené k okamžitému použití do všech předmětů. 400 stran metod formátu A4 v originálním kroužkovém pořadači. Přinášíme výběr z metod, které dávají výuce nový směr.

Přehledné značení v záhlaví každého příspěvku, je doplněné o určení úrovně vzdělávacích cílů. Struktura publikace umožňuje jednoduchou orientaci pomocí vyhledávacího systému, který je členěný podle vzdělávacích oblastí jako RVP ZV, ročníků, klíčových pojmů, kompetencí, učiva a průřezových témat. Jednotlivé oblasti jsou obsahem a značením přizpůsobené dnešním potřebám pedagogiky.

Obsahem KAFOMETU jsou např.: - náměty pro inovaci školních vzdělávacích programů a jejich jednotlivých částí - formy a metody práce (postupy, hry, aktivity) - programy, projekty (integrovaná výuka) - návody na výrobu pomůcek - dokumenty, náměty pro práci třídního učitele pracovní listy - návrhy časového rozvržení učiva, varianty - práce s rodiči - volnočasové aktivity
Náměty a inspirace pro učitele 2. stupně a učitele v nižších ročnících víceletých gymnázií připravené k okamžitému použití do všech předmětů. 400 stran metod formátu A4 v originálním kroužkovém pořadači. Přinášíme výběr z metod, které dávají výuce nový směr.

Přehledné značení v záhlaví každého příspěvku, je doplněné o určení úrovně vzdělávacích cílů. Struktura publikace umožňuje jednoduchou orientaci pomocí vyhledávacího systému, který je členěný podle vzdělávacích oblastí jako RVP ZV, ročníků, klíčových pojmů, kompetencí, učiva a průřezových témat. Jednotlivé oblasti jsou obsahem a značením přizpůsobené dnešním potřebám pedagogiky.

Obsahem KAFOMETU jsou např.: - náměty pro inovaci školních vzdělávacích programů a jejich jednotlivých částí - formy a metody práce (postupy, hry, aktivity) - programy, projekty (integrovaná výuka) - návody na výrobu pomůcek - dokumenty, náměty pro práci třídního učitele pracovní listy - návrhy časového rozvržení učiva, varianty - práce s rodiči - volnočasové aktivity
*
*
*
Určeno pro
II. stupeň ZŠ
Počet stran
400
Formát
A4