Jak z předávání vysvědčení udělat radostný zážitek

Blíží se nám konec pololetí, což je pro některé z nás obdobím „dohánění“ známek, uzavírání klasifikace a příprav na pedagogickou radu či třídní schůzky. Především se však často jedná o stresující období pro žáky. V dnešním článku naleznete tipy na to, jak tuto povinnost (nejen) žákům zpříjemnit.

Příprava před vysvědčením

Před samotným uzavřením klasifikace je vhodné si s žáky promluvit o významu známek. Určitě doporučuji ocenit jejich domácí přípravu či aktivitu v hodinách.

Nezisková organizace Centrum Locika, která se věnuje práci s dětmi, jež byly přímými oběťmi či svědky násilí v rodině, má zpracované grafické letáčky s tematikou duševního zdraví. V rámci třídnických hodin žákům můžete promítnout tuto infografiku a společně rozebrat jednotlivé body. Na tabuli můžete vytvořit tzv. myšlenkovou mapu a společně přijít i na další možná řešení.

Při této příležitosti si také každý žák může vyplnit osobní krizový plán.

Jelikož jsou rodiče (či jiní zákonní zástupci) našimi partnery ve výchovně-vzdělávacím procesu, toto téma je vhodné probrat i s nimi. Vhodnou příležitostí pro tuto diskuzi mohou být právě třídní schůzky. K promítnutí můžete využít infografiku pojednávající o možných pozitivních benefitech vysvědčení.

Fotokoutek

Jelikož v den předávání vysvědčení bývá zvykem, že jsou žáci slavnostně oblečeni, je škoda toho nevyužít. Již dopředu (např. v rámci hodin výtvarné výchovy) si s žáky můžete vytvořit bubliny s pozitivními a vtipnými popisky (např.: „Uff, máme to za sebou!“ apod.). V zadní části třídy vytvoříte „fotoateliér“ – tmavým prostěradlem zakryjete nežádoucí předměty a můžete se pustit do fotografování.

Takovéto vzpomínky si můžete uchovat třeba na třídní nástěnce.

Radost z vysvědčení

Společná reflexe

Poskytněte prostor žákům, aby vymysleli kategorie, které by shrnuly uplynulé pololetí. Sepište si tyto odpovědi na tabuli či velkoformátový papír.

Zde uvádím příklady výše zmiňovaných kategorií:

 • nejlepší zážitek
 • za nejdůležitější, co jsem se v tomto pololetí naučil/a, považuji…
 • ve škole jsem se cítil/a nejlépe, když…
 • oblíbená hláška
 • na naší třídě mám nejraději…

Tip! Tuto společnou práci si můžete vyfotografovat a uložit do Vašeho sešitu/portfolia o třídě. Může Vám být nápomocná při tvorbě programu na následující pololetí.

Osobní dopisy

Tento tip je pro žáky velmi motivující, avšak je poměrně časově náročný. K úřednímu dokumentu o průběhu vzdělávání – vysvědčení – můžete připojit také vlastnoručně napsaný dopis. Vzhledem k časové tísni je určitě možné tento dopis napsat až na závěr školního roku, kdy si na tuto činnost vyhradíte dostatečný čas.

Motivační dopis může mít takovouto strukturu:

 • oslovení
 • ocenění snahy
 • vyzdvižení silných stránek (ideálně i lidských kvalit)
 • zdůraznění pozitivních emocí třídního učitele vzhledem k přítomnosti žáka ve třídním kolektivu
 • krátký popis nějakého společného zážitku (např. ze školy v přírodě, výletu, exkurze apod.)
 • motivace do následujícího školního roku

Obměna: Využít však můžete poněkud méně časově náročnější aktivitu, do které zapojíte samotné žáky. Každý žák si doprostřed bílého papíru formátu A4 napíše své jméno, které si může libovolně ozdobit. Následně papír každého žáka bude kolovat po třídě s tím, že každý ze spolužáků na tento list napíše nějakou pozitivní vlastnost či vzpomínku spojenou s konkrétní osobou.

Před touto aktivitou je důležité si společně s žáky vymezit, jaké výrazy se mohou na tento list psát a jaké ne. Je nutné vytvořit bezpečné prostředí pro všechny žáky.

Každý konec znamená nový začátek

Konec pololetí je vhodným mezníkem pro ohlédnutí se zpět a reflektování všeho uplynulého. Zároveň však u žáků mohou vyvstat obavy z budoucnosti.

Závěrem mám pro vás tipy na dvě aktivity.

První aktivitu jsem nazvala „Na co se těším“, kdy si žáci představí, co by chtěli zažít, čeho by chtěli dosáhnout apod. v následujícím pololetí. U této aktivity se určitě kreativitě meze nekladou, a tak každý žák své představy libovolně zpracuje na papír. Následovat by měla společná diskuze, ve které si můžete všímat, zda se některá přání či představy shodují, či společně můžete vymyslet, jaké kroky bude potřeba podniknout k naplnění těchto očekávání.

Druhá aktivita nese název „Takhle určitě ne!“. Vhodná je především pro žáky / třídní kolektiv, kde převažuje negativní nálada a obavy z následujícího pololetí. Každý žák na svůj papírek sepíše své obavy / různé scénáře (např.: „propadnutí z matematiky“...). Následně, po společném odpočítávání „3, 2, 1… teď“, každý žák svůj papírek s obavami zmačká.

Můžete si vytvořit speciální „truhlici obav“ pro tuto příležitost (následně ji vyhodíte) či papírky vyhodit do koše.

Ukončením této aktivity by měla být diskuze o tom, že všechny zmíněné obavy jsou pouze v našich hlavách a k žádnému z těchto scénářů nemusí dojít. Opět můžete společně probrat vhodné kroky k předejití těmto situacím.

Tip! Je nezbytné k této aktivitě přistupovat velmi empaticky a nezpochybňovat žádnou z obav žáků. Jelikož i my pedagogové bychom se měli snažit, abychom pro naše žáky byli vzorem, je důležité dát jim najevo, že je naprosto běžné mít z něčeho obavy či smíšené emoce.

Za celý tým společnosti INFRA, s.r.o., Vám přeji co „nejpozitivnější“ předávání vysvědčení a pohodové prožití (zasloužených) pololetních prázdnin!

Autor: Kristýna Kapounková, pedagog na speciální ZŠ a SŠ

Vložte svůj komentář