Jak připravit besídku v mateřské škole

Pomalu se nám blíží čas vánočních besídek. V dnešním článku naleznete tipy, díky kterým besídku hravě připravíte. Součástí článku je speciální tip na neobvyklou besídku a rozpis jedné vánoční besídky.

Zmapování možností

Složení své třídy a individuální zvláštnosti všech dětí znáte nejlépe vy. Naplánujte si s kolegyní příjemnou „poradu“ a zkuste se zamyslet, jak využít potenciál dětí. V minulém školním roce jsem na besídce nechala na piano samostatně hrát předškolačku, což se setkalo s velkým ohlasem. Pokud děti z vaší třídy baví tanec, většinu besídky poskládejte z tanečních čísel, pokud některé děti baví malovat a vyrábět, nechte je vyrobit rekvizity pro dramatizaci, apod.

Stejně tak, jako je vhodné zvážení možností dětí, to doporučuji udělat i u dospělých. Pokud se někdo ze zaměstnanců věnoval/věnuje něčemu zajímavému, je škoda to nevyužít (asistentka hraje na trubku / věnovala se roztleskávání – zkuste se spolu s dětmi toho chopit).

Osvědčila se mi obměna dětí – předškoláci, mladší děti, čtveřice, dvojice, rozdělení dle pohlaví apod. Vystoupení je pak živější.

Je také úplně v pořádku, pokud zhodnotíte, že nezvládnete nacvičit žádné pásmo (ani kratší), tomuto tématu se věnuji níže.

Plánování

Plánování je velkou součástí naší práce. Zkuste si nanečisto celou besídku a stopněte si čas, abyste přibližně věděli, jak dlouho vám představení zabere. Počítejte s tím, že některé děti budou chybět (a většinou ty, co vše hezky umí), nenechte se tím vyvést z míry.

Při sestavování besídky si naplánujte přesuny a to, jak děti budou stát. Můžete si zalaminovat vyrobené sněhové vločky, které budou představovat značky na stání pro děti.

V průběhu celého procesu je důležitá týmová práce. Celý proces určitě řešte se svou kolegyní. Pokud máte na třídě asistenta pedagoga, nezapomeňte, že je také součástí týmu.

Nácvik

Nejvíce se mi osvědčilo o besídce nemluvit a jednotlivá vystoupení nacvičovat v běžném denním režimu (např. taneček po komunitním kruhu…). Děti tak nejsou stresovány nějakým vystoupením před rodiči a činnosti dělají pro radost.

Když už děti pásmo trochu umí, můžete je namotivovat, zda by nechtěly to, co se naučily, ukázat obecenstvu jako v divadle. Poté usadíte na židličky „hodné obecenstvo“ – panenky, plyšáky a další hračky. V další fázi mohou děti besídku ukázat provozním zaměstnancům a řediteli. Doporučuji také si vystoupení ukázat navzájem s ostatními třídami.

Jakmile děti budou o besídce vědět, doporučuji zkoušet dle programu – pásma tak, jak půjdou za sebou, a připomenout dětem, že se rodiče přijdou podívat na ně, protože je milují, a tak jim nebude vadit, když se něco nepovede.

vánoční besídka

Nezvládáme nic nacvičit aneb neobvyklá besídka

Pokud máte třídu 3letých dětí, jste na třídě obě začínající učitelky či jsou vaše důvody jiné, nemusíte se stresovat tím, že nic nezvládnete nacvičit. Naopak, je to vlastně příležitost k tomu, dětem ukázat, že Vánoce nejsou o dávání darů / vystupování, ale o lásce a společném čase.

Místo besídky můžete zorganizovat společné vyrábění rodičů s dětmi. Oblíbené je vyrábění svícnů či tvoření z keramiky. Pokud byste ale i tak chtěli udělat krátké vystoupení, připravte si krátký průřez tím, co jste se od září naučili. Stačí, když si básničky, písničky a tanečky pouze zopakujete, a rodičům se vystoupení bude líbit.

Zhodnocení

Den po besídce (např. v komunitním kruhu) nezapomeňte děti pochválit a zjistěte, která část besídky je nejvíce bavila. Tato informace je velmi důležitá, může vám velmi pomoci při sestavování besídky ke Dni matek.

Doporučuji poprosit nějakého rodiče o zaslání natočené besídky, společně s dětmi nachystat židličky jako v kině, za odměnu také malé občerstvení a udělat si takové promítání.

Pravidelně jsem takovéto promítání dělala s dětmi i koncem školního roku a vždy je bavilo to srovnání, jak vypadaly. Samozřejmě i tato činnost má pedagogický charakter – nácvik chování v kině, zatleskání, společné chystání a úklid…

Ukázka vánoční besídky (smíšená třída 3–6 let, převaha 4letých chlapců)

  1. Úvod (báseň – Marie Kružíková)

To je dobře, že jste přišli kouknout na svá zlobidla. (palec nahoru, dalekohled z rukou)

Do písniček, do básniček dáme čertí povidla. (předvádíme míchání v pomyslné misce)

Dáme tanec, trochu zpěvu, když jste přišli na návštěvu. (ruce v bok, zavrtění v bocích)

Jedna slza, hodně lásky, máme na to správné hlásky. (naznačujeme slzu, pohladíme krk)

A teď ruce do klína, besídka nám začíná! (podřep, plesknutí do klína, poté radostný výskok)

  1. Společný tanec

Sněhuláci – Míša Růžičková (tanec dle pohybů na videu / dle slov)

  1. Píseň – Vánoce, Vánoce přicházejí

(Možné spojit i s tanečkem.) Chůze v kruhu, tleskání do rytmu, refrén – chůze v kruhu, mávání rukama nad hlavou, sloka – zastavení, ukazování dle slov na místě. Choreografie by neměla být náročná – důraz na zpěv.

  1. Tanec – předškoláci

Bílý vánoční slon (choreografie na videu, pomůcky: čelenka s hvězdičkou)

  1. Báseň o medvídkovi („nalákání“ na následující bod besídky)

Medvěd chodí tiše v lese, (chůze na místě, prst před ústy – pššt)

když zadupu, zem se třese, (dupání do rytmu)

vylezu i po stromě, (naznačujeme šplhání po stromě)

podívejte se na mě, (ukazujeme na sebe)

nikdo se mě nebojí, (kýveme „ne“)

jsem medvídek plyšový! (chůze v podřepu, předvádění medvídka)

  1. Tanec – mladší děti

Medvíďata v naší ZOO (tanec dle slov, pomůcky: plyšový medvěd pro každé dítě)

  1. Dramatizace o ztracené hvězdě betlémské (dle mé zkušenosti se zvládly naučit všechny děti, pokud se toho však obáváte, můžete zvolit vyprávěče a ostatní budou slova ztvárňovat. Pokud se takto rozhodnete, počítejte s možným onemocněním vyprávěče a nacvičujte tuto roli radši s více dětmi).

Pomůcky: hvězdičky – čelenka s hvězdičkou (pruh ze čtvrtky secvakneme sešívačkou, dítě si vybarví hvězdu a nalepí na čelenku), kometa (z tvrdého papíru A3, ideálně zalaminovaná), Ježíšek (dítě předstírající spánek nebo panenka), kožíšek

Hvězdičky dnes mají sněm, všechny svítí na Betlém. (děti s čelenkami stojí v kruhu, ukazují rukama hvězdičky do stran)

V kolébce spí Ježíšek a má teplý kožíšek. (spící dítě mimo kruh, ostatní děti na něj ukazují)

Všichni pozdravit ho chtějí, nedočkavostí se chvějí. (běh na místě, mávání, natěšení)

Jen ta hvězda betlémská pozor nedávala, (dvě děti nesoucí kometu utečou z kruhu k Ježíškovi)

někam se nám, tulačka, v noci zatoulala. (ostatní děti smutně naznačují „nevím“)

Haló, haló, hvězdičko, vykoukni ven maličko! (děti si dají ruce vedle úst – haló a nahlas volají)

Já jsem tady, kamarádi, chtělo se mi hrozně spát. (jednohlasně říkají děti s kometou, zívání)

Lehla jsem si k Ježíškovi, abych ho tam mohla hřát. (lehnutí vedle Ježíška)

Tak se našla hvězdička, která hřála Ježíška. (všechny děti se postaví vedle sebe a chytnou se za ruce)

Opět mohou po roce přijít krásné Vánoce! (společně nahlas, na poslední slovo – výskok a zvednutí rukou nahoru)

  1. Rozloučení – společně děti i učitelky: „Přejeme vám krásné Vánoce!“ Poslání pusy, rozdávání dárků pro rodiče (keramika…).Přeji vám dojemné besídky a užité zasloužené vánoční prázdniny!

Autor: Kristýna Kapounková, učitelka speciální ZŠ a SŠ

Vložte svůj komentář