Inkluzivní vzdělávání pomocí hudby, výtvarného tvoření a pohybu

VZD00054
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-1057/2023-5-57
Zaměření kurzu (kategorie)
InkluzeHry a herní aktivity
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

V tomto vzdělávacím programu se seznámíte s tím, jak lze uchopit inkluzivní vzdělávání integrovaných dětí pomocí muzikoterapie, artifletiky a nezbytného pohybu. Ukážeme Vám, jaké pomůcky můžete využít, a proč je třeba muzikálnost a tvořivost dětí podporovat a rozvíjet.

Dozvíte se, jak lze propojit děti z několika tříd za účelem společného muzicírování a výtvarničení. Integrované děti se dle svých možností zapojí se svými asistentkami do hrátek s vlastními výrazovými prostředky, hudebními nástroji, barvami a popřípadě i keramickou hlínou. Naučíte se základní principy hry na rytmické a melodické nástroje a obdržíte metodické materiály, včetně notových záznamů písní.Stručný obsah:
 

 • Představení myšlenky propojení dětí z různých tříd v rámci jednoho týdne.
 • Seznámení se s rytmickými i složitějšími melodickými nástroji a nastínění pozitivních dopadů muzicírování na nastartování a prohlubování vzájemné komunikace dětí a následně na dobrý a úspěšný start ve škole.
 • Důležitost dechových cvičení – praktický nácvik správného dýchání do břicha, bez zvedání bederní páteře – hra „Hurvínek“, „Na klauny“ – využití pomůcek – nákresy, brčka, ubrousky, foukátka…
 • Metodický postup a nácvik hry na hudební nástroje (bubny, dřívka, činelky, zvonkohry, hrací
  roury).
 • Seznámení se s konkrétními písněmi dle ročního období.
 • Celkové rozpracování písní a jejich možností - související aktivity, propojování jednotlivých vzdělávacích oblastí podle RVP PV  – porozumění textu, motivace, pohybová hra, dechové cvičení, rýmování, dramatizace.
 • Návaznost na muzicírování v podobě výtvarného projevu – hry s barvou, grafomotorika, stříhání, lepení.
 • Přiblížení základních metodických postupů a pravidel při práci s keramickou hlínou – praktická ukázka.
 • Videoukázka z vlastní práce s dětmi – rozbor videa, zamyšlení se nad klady a zápory, pobídnutí účastnic k vlastní kreativitě a nápadům.
 • Závěrečná diskuze o inkluzivním vzdělávání na jednotlivých školách a vzájemné sdílení nových nápadů a námětů (např. aktivní zapojení rodičů do některých akcí v takto laděném týdnu, zapojení provozních pracovníků, atd.)


Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

V tomto vzdělávacím programu se seznámíte s tím, jak lze uchopit inkluzivní vzdělávání integrovaných dětí pomocí muzikoterapie, artifletiky a nezbytného pohybu. Ukážeme Vám, jaké pomůcky můžete využít, a proč je třeba muzikálnost a tvořivost dětí podporovat a rozvíjet.

Dozvíte se, jak lze propojit děti z několika tříd za účelem společného muzicírování a výtvarničení. Integrované děti se dle svých možností zapojí se svými asistentkami do hrátek s vlastními výrazovými prostředky, hudebními nástroji, barvami a popřípadě i keramickou hlínou. Naučíte se základní principy hry na rytmické a melodické nástroje a obdržíte metodické materiály, včetně notových záznamů písní.Stručný obsah:
 

 • Představení myšlenky propojení dětí z různých tříd v rámci jednoho týdne.
 • Seznámení se s rytmickými i složitějšími melodickými nástroji a nastínění pozitivních dopadů muzicírování na nastartování a prohlubování vzájemné komunikace dětí a následně na dobrý a úspěšný start ve škole.
 • Důležitost dechových cvičení – praktický nácvik správného dýchání do břicha, bez zvedání bederní páteře – hra „Hurvínek“, „Na klauny“ – využití pomůcek – nákresy, brčka, ubrousky, foukátka…
 • Metodický postup a nácvik hry na hudební nástroje (bubny, dřívka, činelky, zvonkohry, hrací
  roury).
 • Seznámení se s konkrétními písněmi dle ročního období.
 • Celkové rozpracování písní a jejich možností - související aktivity, propojování jednotlivých vzdělávacích oblastí podle RVP PV  – porozumění textu, motivace, pohybová hra, dechové cvičení, rýmování, dramatizace.
 • Návaznost na muzicírování v podobě výtvarného projevu – hry s barvou, grafomotorika, stříhání, lepení.
 • Přiblížení základních metodických postupů a pravidel při práci s keramickou hlínou – praktická ukázka.
 • Videoukázka z vlastní práce s dětmi – rozbor videa, zamyšlení se nad klady a zápory, pobídnutí účastnic k vlastní kreativitě a nápadům.
 • Závěrečná diskuze o inkluzivním vzdělávání na jednotlivých školách a vzájemné sdílení nových nápadů a námětů (např. aktivní zapojení rodičů do některých akcí v takto laděném týdnu, zapojení provozních pracovníků, atd.)


Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.