Tematické aktivity: Indiánské léto

K létu patří neodmyslitelně také indiáni. Inspirujte se dnešním článkem nabitým praktickými tipy na to, jak si takové indiánské léto užít.

Pokud by vás k tomuto tématu zajímalo více, v knize Barevný rok naleznete celou kapitolu věnovanou tomuto tématu.

Pozor na dravce!

Pro tuto aktivitu budete potřebovat:

 • barevná peříčka (dle rozdělení do družstev, doporučuji minimálně 4)
 • barevné provazy
 • obrázek náčelníka

Postup:

 1. Nejprve paní učitelka seznámí děti s pojmem „náčelník“ a nechá kolovat jeho obrázek v kruhu dětí, aby si ho prohlédly.
 2. Následně zkusí děti vyjmenovat, jaké znají dravce.
 3. Paní učitelka vysvětlí pravidla hry.
 4. Děti se nyní promění v indiány, a aby indiáni měli větší ochranu před dravcem, vytvoří co největší skupiny.
 5. Nebude to ale tak jednoduché, musí dodržovat barevná pravidla.
 6. Následně paní učitelka rozdělí indiány do několika kmenů.
 7. Každý kmen dostane své peříčko a rozdělí se po třídě.
 8. Na povel paní učitelky „spojte se, indiáni, žlutí a červení“ děti s těmito barvami vytvoří hlouček v barevně označeném poli pomocí provazů.
 9. Doporučuji nejprve vyzkoušet zkušební kolo.
 10. Po několika opakováních můžeme obměňovat to, jak se děti budou spojovat – „spojte se jako hadi, indiáni, žlutí a červení“ (pohyb jako čáp, skok po jedné noze, chůze pozadu…).


Indiánská čelenka

Pro aktivitu týkající se indiánské čelenky budete potřebovat:

Postup:

 1. Paní učitelka dá barevn pírko každému dítěti tak, aby byl od každé barvy rozdán stejný počet peříček.
 2. Následuje vysvětlení pravidel. Cílem hry je vytvořit čelenku.
 3. Indiáni vytvoří čelenku tak, že si se svým barevným peříčkem lehnou vedle sebe tak, jak jsou na čelence uspořádaná pírka.
 4. Důležité však je, že každá čelenka musí obsahovat všechny barvy, které se ve třídě nachází (tedy od každé barvy jedno peříčko).
 5. Indiáni volně tancují na hudbu, a jakmile paní učitelka zavolá „indiánská čelenko“, musí děti co nejrychleji utvořit tuto čelenku.
 6. Důležitá je rychlost, ale i vzhled čelenky – leh vedle sebe (viz výše).

Tip! Jakmile již projedete několik kol a děti budou pravidlům opravdu rozumět, můžete zkoušet různé kreace čelenek (například skupina indiánů pokrčí stejnou nohu a pírko si položí na koleno apod.).

indiánská čelenka
Následná aktivita

Po této aktivitě se paní učitelka může dětí zeptat, na co dalšího mohou indiáni pírka využít. Snažíme se v dětech probudit fantazii.

Děti mohou vytvořit kruh a vždy jeden indián s nápadem na další činnost s pírkem může jít doprostřed a předvést nějaký pohyb, který všichni napodobí (např. pírko místo oštěpu při hodu, jako překážka pro přeskakování či veslo při veslování na kánoi).

Moc doporučuji, aby se do aktivity zapojily i paní učitelky.

Příprava na indiánský boj

Pro tuto aktivitu budeme potřebovat vyrobené kopí (např. z delší ruličky).

Postup:

 1.       Před aktivitou paní učitelka naučí děti básničku (viz níže).
 2.       Nejprve děti utvoří kruh.
 3.       Následně si posílají kopí. Snaží se o rychlé posílání.
 4.       Při posílání kopí hlasitě říkáme indiánskou báseň:

Indiánské dovednosti
    Michael Novotný

Každý správný indián
týpí postaví si sám.
Umí dobře stopovat
i s kovboji bojovat.
Komu kopí zůstane,
tak ten z kola vypadne.

 1. Dítě, kterému zůstane kopí v ruce, jakmile skončí říkanka, skončí práce v přípravě na boj.
 2. Někteří pedagogové pojímají následný krok jako vypadnutí ze hry, ale můžete využít svou kreativitu a toto dítě nějak zaměstnat – např. přípravou další aktivity, podporou ostatních kamarádů či hlídáním kopí.


Venkovní aktivita: Bystrý indián

Pro tuto aktivitu budete potřebovat:

Postup:

 1. Paní učitelka rozdělí děti do několika skupin. Nejprve děti motivuje, že indiáni museli být bystří, aby ulovili svůj oběd, a tak museli občas procvičovat své hlavičky.
 2. Jedna skupina zůstane s jedním pedagogem a bude se věnovat např. malbě bizona, kresbě indiánských motivů na kamínky apod.
 3. Druhá skupina vyrazí s druhým pedagogem na indiánskou stezku.
 4. Děti půjdou podle barevných fáborků.
 5. Občas také mohou následovat indiánský symbol – šipku z kamínků/klacíků apod.
 6. Paní učitelka upozorní děti, že si během stezky mají všímat indiánských obrázků a snažit se je všechny zapamatovat.
 7. Děti tedy pozorují obrázky, po cestě si je snaží opakovat. Pokud paní učitelka vidí, že se zapamatování moc nedaří, může dětem poradit nějakou strategii – každý si zapamatuje dva obrázky apod.
 8. Poté děti dojdou k několika šipkám z kamínků.
 9. Tato šipka povede k šamanovi, který se dětí zeptá na to, co po cestě viděly a zda by mu to mohly vyjmenovat.
 10. Nakonec děti od šamana dostanou odměnu.


Přeji vám krásné prožití indiánského léta!

Článek pro vás napsala: Bc. Kristýna Kapounková, učitelka na základní škole

Vložte svůj komentář