Ergonomie a rozvoj dětské kresby

VZD00332
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňŠD/ŠKAsistent pedagoga
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-15159/2022-5-499
Zaměření kurzu (kategorie)
Grafomotorika
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Seminář zprostředkovává pedagogům pohled na výtvarný projev dítěte z hlediska správné ergonomie. Webinář vymezuje a objasňuje příčiny a následky grafomotorických  potíží u dětí v mateřské škole a v 1. tř. ZŠ. Obsahem semináře je základní  terminologie, diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče,  smysl  a význam týmové spolupráce rodičů, školy a speciálního pedagoga. Lektorka  přiblíží účastníkům problematiku řady témat - specializace a spolupráce  mozkových hemisfér, lateralizace, specifika praváctví – leváctví, ambidextrie,  nevyhraněná lateralita, správný úchop psacího náčiní a jeho význam.

Představí jim možnosti reedukace nesprávného úchopu u dětí, příklady z praxe, ale také nabídku vhodných ergonomických pomůcek na trhu a optimální možnosti pomoci. Cílem  vzdělávacího programu je, aby pedagogové získali náhled na problematiku  ergonomie psaní a rozvoje grafomotoriky a na základě včasného rozpoznání příčiny  grafomotorických obtíží, byli schopní provést včasnou diagnostiku. Absolventi by  měli být schopní analyzovat odborná doporučení speciálního pedagoga, PPP a  sledovat osobní vývoj dítěte a vytvářet vhodné podmínky pro vstup do ZŠ.

 Témata: 

 • základní terminologie, příčiny vzniku grafomotorických obtíží, důsledky
 • diagnostika grafomotorických obtíží dítěte, lateralizace
 • ergonomie a výtvarný projev dítěte
 • vývoj dítěte, uvědomění si vlastního „JÁ“, role  předškoláka, školáka
 • dětská kresba v souvislosti s úrovní  grafomotoriky, jednotlivé formy
 • citlivé vedení a přiměřená motivace při  grafomotorických obtížích
 • reedukace grafomotorických obtíží dítěte,  správný sed, úchop psacího náčiní
 • nabídka vhodných ergonomických  pomůcek na trhu, optimální možnosti
  pomoci
 • rozbor příkladů z praxe - je  vhodné přinést obrázky dětí předškolního věku (postava, dům, strom, rodina,  zvíře…)

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Seminář zprostředkovává pedagogům pohled na výtvarný projev dítěte z hlediska správné ergonomie. Webinář vymezuje a objasňuje příčiny a následky grafomotorických  potíží u dětí v mateřské škole a v 1. tř. ZŠ. Obsahem semináře je základní  terminologie, diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče,  smysl  a význam týmové spolupráce rodičů, školy a speciálního pedagoga. Lektorka  přiblíží účastníkům problematiku řady témat - specializace a spolupráce  mozkových hemisfér, lateralizace, specifika praváctví – leváctví, ambidextrie,  nevyhraněná lateralita, správný úchop psacího náčiní a jeho význam.

Představí jim možnosti reedukace nesprávného úchopu u dětí, příklady z praxe, ale také nabídku vhodných ergonomických pomůcek na trhu a optimální možnosti pomoci. Cílem  vzdělávacího programu je, aby pedagogové získali náhled na problematiku  ergonomie psaní a rozvoje grafomotoriky a na základě včasného rozpoznání příčiny  grafomotorických obtíží, byli schopní provést včasnou diagnostiku. Absolventi by  měli být schopní analyzovat odborná doporučení speciálního pedagoga, PPP a  sledovat osobní vývoj dítěte a vytvářet vhodné podmínky pro vstup do ZŠ.

 Témata: 

 • základní terminologie, příčiny vzniku grafomotorických obtíží, důsledky
 • diagnostika grafomotorických obtíží dítěte, lateralizace
 • ergonomie a výtvarný projev dítěte
 • vývoj dítěte, uvědomění si vlastního „JÁ“, role  předškoláka, školáka
 • dětská kresba v souvislosti s úrovní  grafomotoriky, jednotlivé formy
 • citlivé vedení a přiměřená motivace při  grafomotorických obtížích
 • reedukace grafomotorických obtíží dítěte,  správný sed, úchop psacího náčiní
 • nabídka vhodných ergonomických  pomůcek na trhu, optimální možnosti
  pomoci
 • rozbor příkladů z praxe - je  vhodné přinést obrázky dětí předškolního věku (postava, dům, strom, rodina,  zvíře…)

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň, ŠD/ŠK, , Asistent pedagoga
Termín kurzu
08.11.2024 - 08.11.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.30 - 16.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 300 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň, ŠD/ŠK, , Asistent pedagoga
Termín kurzu
22.11.2024 - 22.11.2024
Město konání
Praha
Poznámka k termínu
(9.00 - 15.30 hodin)
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 400 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň, ŠD/ŠK, , Asistent pedagoga
Termín kurzu
13.12.2024 - 13.12.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.30 - 16.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 300 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.