Environmentální výchova v MŠ

VZD00244
Cílová skupina
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-15159/2022-5-499MSMT-9090/2023-8-301bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Environmentální vzdělávání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Vzdělávací akce se zaměřuje na aplikování environmentální výchovy do předškolního vzdělávání u učitelů mateřských škol. Účastníci si osvojí základní znalosti a dovednosti, jež jim umožňují učit děti respektovat živou i neživou přírodu, šetrně hospodařit s dostupnými zdroji, zajímat se o okolní svět a budovat si správné postoje k péči o své okolí. Produktem celého programu bude sborník environmentálních činností k jednotlivým ročním obdobím, sestaveným na základě nápadů a zkušeností lektorky a přítomných participantů.

Obsah vzdělávacího programu v bodech:

• úvod do problematiky, teorie environmentální výchovy, definice klíčových pojmů (ekologie, globální oteplování, atd.)
• environmentální výchova jako průřezové téma v kontextu RVP PV (cíle, výstupy, rizika, …), legislativní ukotvení
• obsah, podmínky a metody aplikování environmentální výchovy do předškolního vzdělávání

• ekologická MŠ – vedení dětí k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji, třídění odpadu
• inspirace v alternativních formách předškolního vzdělávání,
• environmentální výchova v zahraničních mateřských školách

• environmentální výchova ve třídě - konkrétní činnosti, hry a vzdělávací nabídka v předškolním vzdělávání
• environmentální výchova venku - konkrétní činnosti, hry a vzdělávací nabídka v předškolním vzdělávání
• literatura k tématu, příběhy/básničky/písničky o přírodě
• sborník nápadů k environmentálním činnostem v MŠ

• diskuze a sdílení zkušeností, tipy na vzdělávací akce pro děti zaměřené na environmentální výchovu
• předání osvědčení

Na semináři si osvojíte znalosti z oblasti environmentální výchovy a ukážeme Vám možnosti implementace získaných vědomostí a nápadů do každodenní praxe v mateřské škole.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Vzdělávací akce se zaměřuje na aplikování environmentální výchovy do předškolního vzdělávání u učitelů mateřských škol. Účastníci si osvojí základní znalosti a dovednosti, jež jim umožňují učit děti respektovat živou i neživou přírodu, šetrně hospodařit s dostupnými zdroji, zajímat se o okolní svět a budovat si správné postoje k péči o své okolí. Produktem celého programu bude sborník environmentálních činností k jednotlivým ročním obdobím, sestaveným na základě nápadů a zkušeností lektorky a přítomných participantů.

Obsah vzdělávacího programu v bodech:

• úvod do problematiky, teorie environmentální výchovy, definice klíčových pojmů (ekologie, globální oteplování, atd.)
• environmentální výchova jako průřezové téma v kontextu RVP PV (cíle, výstupy, rizika, …), legislativní ukotvení
• obsah, podmínky a metody aplikování environmentální výchovy do předškolního vzdělávání

• ekologická MŠ – vedení dětí k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji, třídění odpadu
• inspirace v alternativních formách předškolního vzdělávání,
• environmentální výchova v zahraničních mateřských školách

• environmentální výchova ve třídě - konkrétní činnosti, hry a vzdělávací nabídka v předškolním vzdělávání
• environmentální výchova venku - konkrétní činnosti, hry a vzdělávací nabídka v předškolním vzdělávání
• literatura k tématu, příběhy/básničky/písničky o přírodě
• sborník nápadů k environmentálním činnostem v MŠ

• diskuze a sdílení zkušeností, tipy na vzdělávací akce pro děti zaměřené na environmentální výchovu
• předání osvědčení

Na semináři si osvojíte znalosti z oblasti environmentální výchovy a ukážeme Vám možnosti implementace získaných vědomostí a nápadů do každodenní praxe v mateřské škole.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
Termín kurzu
18.09.2024 - 18.09.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.30 - 16.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 300 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Cílová skupina
Termín kurzu
03.12.2024 - 03.12.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.30 - 16.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 300 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.