Dotazník pro rodiče nových školkáčků

Blíží se nám nový školní rok a s ním i příchod nových dětí. Jejich rodiče, kteří často bývají vyděšenější než samotné děti, by měli být pro nás partnery. Proto je nastavení profesionálního vztahu nutností.

Součástí takového vztahu je i jistá úroveň komunikace. Předávání informací o pokrocích, starostech i radostech dítěte je denní součástí práce učitelky.

V dnešním článku naleznete praktické tipy, proč a jak pracovat s dotazníkem pro rodiče nových školkových dětí. Součástí článku je i samotný dotazník, který stačí pouze zkopírovat, přidáte logo Vaší mateřské školy a máte hotovo.

Využití dotazníku

Dotazník, který zjišťuje informace o nově příchozích dětech, Vám může ulehčit navázání vztahu k danému dítěti. Samozřejmě je to také vhodný prostředek pro komunikaci s rodiči. Zákonní zástupci mohou cítit, že se o jejich dítě i názor rodičů opravdu zajímáme a dále s využitými informacemi pracujeme.

Jelikož má každá mateřská škola svá specifika, je vhodné si do připraveného dotazníku (viz níže) přidat další kolonky či poupravit některé z možností.

Tvorbu či úpravu tohoto dokumentu je vhodné provádět v přítomnosti všech pedagogických pracovníků.

Pokud má některá z tříd svá konkrétní specifika (např. třída dvouletých dětí), doporučuji, aby si další úpravy vytvořily paní učitelky dané třídy samostatně.

Jestliže se jedná pouze o přechod dítěte do jiné mateřské školy, můžete přidat kolonku s tím, co se dítěti i rodičům na bývalé mateřské škole líbilo, co zde dítě bavilo apod.

dotazník pro rodiče

Předání dotazníku rodičům

Některé mateřské školy realizují schůzky pro rodiče nově nastupujících dětí na konci srpna, některé pořádají klasické třídní schůzky pro všechny zákonné zástupce v září. Právě na jedné z těchto schůzek je vhodné rodičům tento dotazník předat.

Doporučuji zdůraznit, že v mateřské škole chceme utvořit tým školka + rodina, jelikož nám všem jde o vytvoření co nejlepších podmínek a vztahů pro dítě.

Nezapomeňte rodičům zmínit tyto informace:

  • benefity tohoto dotazníku
  • termín, do kdy mají dotazník odevzdat
  • osobu, které mají  dotazník odevzdat (učitelky ve třídě)

Reflexe dotazníku a práce se získanými informacemi

Jakmile rodiče přinesou vyplněné dotazníky, je důležitá i následná práce s těmito daty. Je nezbytné, aby s informacemi pracovaly obě vyučující v dané třídě.

Následuje tedy důkladné pročtení, poznačení některých důležitých bodů či míst, kde je potřeba se ještě na něco rodičů doptat.

Pro případ suplování či odpoledního spojování tříd doporučuji sepsat několik nejdůležitějších bodů o nově příchozích dětech na souhrnný arch (např. list A4), ke kterému může mít přístup každý ze suplujících.

Na tomto souhrnném archu by měly být zaznamenány tyto informace:

‒        jméno a příjmení dítěte

‒        značka ve školce

‒        oslovení

‒        alergie

‒        na co dítě dobře reaguje při pláči (např. plyšáček Hajánek)

‒        oblíbená činnost, hra

‒        případný strach

‒        slova, která případně používá místo některých běžných

Tip! Doporučuji Vám si vyplněné dotazníky ponechat a založit dítěti do portfolia, které si po absolvování předškolní docházky odnese domů.

Také můžete odcházejícím dětem vytvořit aktualizovaný dotazník, který bude spíše pro legraci 😊.

Dotazník pro rodiče nově příchozích dětí

Jméno a příjmení dítěte

Oblíbené oslovení

Mateřský jazyk + úroveň ČJ (v případě OMJ*)

Dovede vyjádřit své potřeby?

Podstoupilo nějaká odborná vyšetření? Jaká?

Hračka/věc/činnost, které dítě uklidní

Je dítě zvyklé na odpolední spánek?

Je dítě zvyklé na používání vidličky?

Je dítě zvyklé říci, že potřebuje na WC?

Míra samostatnosti při oblékání

nesamostatné/dopomoc s … / zcela samostatné

Míra samostatnosti při výkonu osobní hygieny

nesamostatné/dopomoc s … / zcela samostatné

Oblíbené jídlo

Je Vaše dítě zvyklé trávit čas bez rodičů? Jak toto odloučení snáší?

Jsou nějaké vlastnosti dítěte, o kterých by učitelky měly vědět? Pokud ano, jaké?

Prodělalo dítě nějaké nemoci, o kterých by učitelky měly vědět? Pokud ano, jaké?

Alergie dítěte

Zájmy dítěte

V čem Vaše dítě vyniká?

             *OMJ – odlišný mateřský jazyk

Děkujeme za vyplnění a těšíme se na vzájemnou spolupráci! 😊

 

Přeji Vám mnoho sil a co nejúspěšnější adaptaci nových dětí!

Článek pro Vás napsala: Bc. Kristýna Kapounková, učitelka na základní škole

Vložte svůj komentář