Tematické aktivity: Den leváků

Z mnohých statistik vyplývá, že zhruba 10 % populace preferuje používání levé ruky. 13. srpen je označován jako Mezinárodní den leváků. V mnoha světových koutech se pořádají různé zápasy mezi praváky a leváky a další zajímavé činnosti.

V dnešním článku naleznete mnoho tipů na aktivity, které děti budou bavit, ale i rozvíjet.

Zajímavosti o lidském mozku a funkci jednotlivých hemisfér se můžete dozvědět zde.

Pravolevá orientace

Mnoho dětí nepozná levou a pravou stranu. Nejmladší děti můžeme začít učit tuto orientaci označením dominantní ruky (např. pravá ruka – náramek s Elsou). Poté je vhodné zařazovat toto procvičování do běžných činností (oblékání – ponožka na levou nohu; stolování – nůž do pravé ruky apod.) a do tělovýchovné chvilky (předkopávání, zvednutí pravé ruky, dotyk levého ucha apod.). Tyto cviky by měla nejprve paní učitelka předvádět společně s dětmi, poté již mohou děti zkoušet samostatně a paní učitelka si může vyhodnotit, kdo s čím potřebuje pomoci.

Samozřejmostí je i zapojování tohoto procvičování do běžných her – skládačky, puzzle, kresba – či při přípravě hry v dětské kuchyňce.

Starší děti již mohou vyzkoušet grafomotorický diktát („nakresli sluníčko do levého horního kraje…“). Nejtěžší variantou je zkoušení protilehlých stran („dej pravou ruku na levé koleno“).

Zkouška paní učitelky

Tato aktivita zábavným způsobem ověří, jak děti ovládají pravolevou orientaci.  Zároveň se u ní i všichni účastníci pobaví.

Požadavky na pomůcky při této aktivitě nejsou náročné, bude nám stačit zelený a červený kruh. Této aktivitě by však mělo předcházet několik opakování pravolevé orientace (viz výše – například v rámci tělovýchovných chvilek).

Postup:

 1. Nejprve si procvičíme části těla pomocí tří písniček s pohybem.
 2. První písničkou je Rozcvička.
 3. Následuje taneček Hejbni kostrou.
 4. Konec této taneční rozcvičky završí známá Ouky kouky.
 5. Následně se přihlásí vždy jedno dítě, které zadá paní učitelce nějaký pokyn zaměřený na procvičení pravolevé orientace.
 6. Paní učitelka tento cvik provede, záměrně občas i špatně.
 7. Jakmile paní učitelka cvik provede, děti poběží k zelené obruči, pokud si myslí, že byl cvik proveden správně dle pokynu, nebo k červené, pokud s provedením cviku nesouhlasí.
 8. Pokud některé z dětí nesouhlasí s provedeným cvikem, na společné odpočítání „3, 2, 1… teď!“ všichni provedou cvik správně.
 9. Do této aktivity můžete zapojit i nepedagogické pracovníky či plyšovou hračku.
 10. Na konci této aktivity se můžete dětí zeptat, které pokyny si zapamatovaly.

Den leváků
Zamotaná opičí dráha

Pomůcky:

 • balanční kameny
 • obruče
 • lavička
 • žíněnka
 • kužely
 • reprodukovaná hudba

Postup:

 1. Nejprve společně s dětmi připravíme opičí dráhu.
 2. Tato opičí dráha by neměla být zaměřena na přelézání a těžší tělovýchovné cviky, ale spíše na prostorovou orientaci. Je proto vhodné rozmisťovat jednotlivé prvky různě vzdáleně od sebe.
 3. Po vytvoření dráhy děti utvoří zástup.
 4. Paní učitelka řekne, že vzhledem k tématu dnešního dne se nyní všichni budou pohybovat opačnou nohou/rukou, než jsou zvyklí (skok po levé noze kolem kamenů, přitahování se levou rukou na lavičce apod.).
 5. Celou dobu děti bude doprovázet hudba. Jakmile paní učitelka hudbu stopne, děti musí zůstat ve své poslední pozici (ideálně se zapojením nedominantní končetiny).
 6. Pokud však začne hrát jiná hudba (další písnička), děti mohou začít používat svou dominantní končetinu.
 7. A to až do doby, než bude hudba opět stopnuta či přepnuta na jinou.
 8. Je vhodné střídat cviky na jednotlivých stanovištích.

Tip č. 1! Před aktivitou nezapomeneme děti poučit o bezpečnosti.

Tip č. 2! Jakmile již ve třídě budete dvě pedagožky, může se vždy jedna „na střídačku“ přidat k dětem.


Zábavné tvoření

Pomůcky:

 • tvrdý bílý papír formátu A3 (pro každé dítě)
 • temperové barvy
 • štětec
 • kelímek s vodou
 • fotografie dítěte (není nutná)

Postup:

 1. Každé dítě se pohodlně posadí i s pomůckami.
 2. Za úkol bude mít nakreslit svůj portrét.
 3. Háček je však v tom, že bude používat svou nedominantní ruku či malovat nohou.
 4. Při malbě nohou doporučuji posazení na zemi. Vhodné je také podložení prostoru novinami.
 5. Děti si tedy zkusí malbu neobvyklým způsobem.
 6. Po zaschnutí těchto výtvarných děl doporučuji udělat malou výstavu. Rodiče i ostatní děti mohou hádat, kdo je na kterém obrázku znázorněn.

Tip! Tuto aktivitu je vhodné realizovat s menším počtem dětí. Ideálně třeba v čase, kdy jste na třídě již obě s kolegyní. Jedna z pedagogů dělá se skupinkou dětí jinou činnost a ta druhá tuto.


Příprava svačinky

Za tak náročný den a tolik zvládnutých pravolevých aktivit by si děti zasloužily něco dobrého na zub.

Pomůcky:

 • plastová napichovátka
 • banány
 • jahody
 • hroznové víno
 • borůvky
 • mandarinky
 • jablka
 • provázek

Postup:

 1. Nejprve si děti ovoce omyjí (jahody, hroznové víno a borůvky) a oloupou (mandarinky, banán).
 2. Starší děti si mohou s dopomocí paní učitelky ovoce nakrájet na menší plátky. Mladším dětem je připraví paní učitelka.
 3. Následně si každé dítě vezme plastové napichovátko do své dominantní ruky a tou druhou si na ni bude napichovat kousky ovoce.
 4. Poté si samozřejmě každé dítě zaslouženě svačinku sní.
 5. Další část aktivity připraví paní učitelka v blízkosti stromů či tyčí, za které pověsí na provázek jablka.
 6. Děti si dají ruce za záda a budou se snažit sníst jablko bez použití rukou.

Tip č. 1! Před přípravou aktivity nezapomeňte zkontrolovat alergie dětí.

Tip č. 2! Pořizujte fotografie dětí, které poté umístíte na nástěnku (např. společně s autoportrétovou malbou).

Užijte si Mezinárodní den leváků!

Článek pro Vás napsala: Bc. Kristýna Kapounková, učitelka na základní škole

Vložte svůj komentář