Blue-Bot ve spojení s mobilními aplikacemi a příklady použití ve třídě

Předešlý článek byl věnován základním funkcím Blue-Bota a jeho příslušenstvím. Nyní se zaměříme na použití Blue-Bota ve spojení s mobilními aplikacemi a na konkrétní příklady použití robota ve třídě.

Aplikace Blue-Bot (v angličtině) nabízí hned několik módů. V prvním můžete Blue-Bota ovládat přes chytrý telefon či tablet jako přes dálkové ovládání, pokud je s aplikací spárován. V tomto módu se obvykle děti seznamují s ovládáním robota.

Dalším módem je průzkumný mód, který nabízí hned 4 možnosti. Buďto můžeme ovládat robota krok za krokem – po zadání každého příkazu se Blue-Bot pohybuje jak v aplikaci, tak v reálu. Dalším způsobem je zadání sekvence příkazů, po jejichž odstartování se robot pohybuje i v reálu. Poslední 2 možnosti odemknou tlačítko opakování příkazů a otáčení o 45 stupňů.

Posledním módem této aplikace je řada výzev. Můžete se snažit dostat z bodu A do bodu B, přidat si překážky, deaktivovat některá ovládací tlačítka nebo určovat cílový bod, kam robot doputuje dle příkazů vygenerovaných mobilní aplikací.

Podkladové mapy

Blue Bot aplikace - žebříkovkaPodkladové mapy lze volit z databáze aplikace nebo z obrázků uložených v mobilním zařízení. Milovníci deskových her si přijdou na své při klasické žebříkovce, stačí mít hrací kostku. Názvy Blue-Botů lze upravovat, a tak máte vždy přehled, ke kterému robotovi se připojujete. V nastavení aplikace lze kromě deaktivace směrových tlačítek každému směrovému tlačítku nahrát zvuk, který se spustí po jeho stisknutí. Nahrát zvuk lze i bez mobilní aplikace, a to dlouhým stisknutím fyzického směrového tlačítka po spuštění tónu. V horním panelu aplikace se kromě kontroly připojení robota, nastavení a tlačítka domů nachází tlačítka Uložit a Načíst, která umožňují ukládat a načítat sekvence, čehož můžete využít jako nápovědu správného řešení, zvláště pokud v aplikaci tvoříte pro děti úkoly podle vlastní podkladové mapy.

Aplikace Blue´s Blocs je v češtině

Další aplikací, se kterou lze spárovat Blue-Bota, je Blue’s Blocs (v češtině). Scratch je programovací jazyk, jehož jednoduchost spočívá v grafickém složení popsaných bloků. Kdokoliv umí číst, dokáže Blue-Bota naprogramovat. Aplikace má přesah nejen do samotné informatiky, ale také do matematických rovnic, včetně možnosti zadat proměnné. Opět je možné všechna zadání ukládat a načítat.

Blue´s Blocs

Při prvních hrách ve třídě pravděpodobně narazíte na jeden problém: máte více dětí nežli robotů. Řešení je hned několik a jsou jednoduchá. Například celou aplikaci Blue-Bot můžete využívat i samostatně, vystačíte si s virtuálním Blue-Botem v aplikaci. Tedy někteří využívají robota v reálném světě, ostatní se cvičí ve virtuálním. Dalším řešením je v rámci úkolu rozdat role. Ku příkladu jeden tvoří podkladovou mapu, druhý Blue-Botovi tvoří bludiště, třetí určuje počáteční bod, čtvrtý překážky, pátý cílový bod, šestý deaktivuje některá tlačítka, sedmý určuje laserem trasu, osmý zadává příkazy a tak dále. Dalším metodickým řadám a dalším vzdělávacím pomůckám se věnuji na svých webinářích.

Autor: Tomáš Driml

Vložte svůj komentář