RSS

blog příspěvky, obsahující tag 'životní prostředí'

Výběr environmentálních programů, projektů a výzev
Spoustu aktivit, včetně environmentálních, nemusíte hradit z rozpočtu školy. Několik tipů, kde vzít nejen inspiraci, ale také peníze na realizaci aktivit, představí následující odstavce.
Za školou aneb kam za environmentálním vzděláváním (tipy na výlety po celé ČR)
Stejně jako v předchozím díle tohoto seriálu článků bude i nyní kladen důraz spíše na rozcestníky. Tentokrát ve formě kalendářů akcí, neboť výčet všech vhodných cílů by byl vyčerpávající a brzy neaktuální.
Předpoklady úspěšné přípravy a realizace aktivit posilujících kladný vztah k přírodě (v MŠ a na 1. stupni ZŠ)
Důvod začleňování tzv. ekoaktivit je zřejmý – bez vztahu k přírodě ji nebudeme chránit a její devastace přispěje k likvidaci nás samých. Námětů na ekoaktivity, které přímo či nepřímo posilují kladný vztah k přírodě, je v dnešní době k dostání mnoho. Pokud však tyto aktivity začleňujete do praxe, obvykle navíc řešíte otázky, jak je připravíte ve vašich podmínkách a jak motivujete skupinu dětí či žáků (dále jen „děti“), kterou vzděláváte. Odpovědi na nejčastější z těchto otázek naleznete v tomto článku.
Trendy v environmentálním vzdělávání ČR
Vítejte u prvního článku ze seriálu Environmentální vzdělávání v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Společně poodhalíme několik témat environmentálního vzdělávání v ČR, která jsou v módě.
Praktickými dovednostmi k praktickému životu
Pod pojmem „polytechnická výchova“ si mnozí z nás, zcela oprávněně, představí aktivity, jež směřují k rozvoji technické gramotnosti, týkající se technických záležitostí. Aktivity, při nichž děti manuálně vytváří, věnují se pracovním činnostem apod. Nesmíme však opominout ani onu uvedenou předponu – poly.