RSS

Články - příspěvky '2023' 'srpen'

Využití digitálních nástrojů k posílení zájmu o přírodu a její ochranu
Informační a komunikační technologie (ICT) jsou v posledních letech využívány v tuzemském školství opravdu hojně. Vždyť také do škol připluly od roku 2022 nemalé dotace na zakoupení digitálních vzdělávacích pomůcek. Jak je používat ve výuce, lze zjistit například skrze semináře a projektové dny hrazené z OP JAK.
Efektivní plánování školního roku
Vzhledem k blížícímu se novému školnímu roku je ideální čas na plánování všech akcí, cílů a celkově všeho, co nás čeká.
Desatero přípravného týdne v MŠ
Léto je časem zaslouženého odpočinku pedagogických pracovníků. Konec srpna je již věnován školním povinnostem. V přípravném týdnu se již většina z nás připravuje na další školní rok, chystá si třídu a účastní se několika porad.
Dotazník pro rodiče nových školkáčků
Blíží se nám nový školní rok a s ním i příchod nových dětí. Jejich rodiče, kteří často bývají vyděšenější než samotné děti, by měli být pro nás partnery. Proto je nastavení profesionálního vztahu nutností.
Tematické aktivity: Den leváků
Z mnohých statistik vyplývá, že zhruba 10 % populace preferuje používání levé ruky. 13. srpen je označován jako Mezinárodní den leváků. V mnoha světových koutech se pořádají různé zápasy mezi praváky a leváky a další zajímavé činnosti.