RSS

Články - příspěvky '2022' 'srpen'

Předpoklady úspěšné přípravy a realizace aktivit posilujících kladný vztah k přírodě (v MŠ a na 1. stupni ZŠ)
Důvod začleňování tzv. ekoaktivit je zřejmý – bez vztahu k přírodě ji nebudeme chránit a její devastace přispěje k likvidaci nás samých. Námětů na ekoaktivity, které přímo či nepřímo posilují kladný vztah k přírodě, je v dnešní době k dostání mnoho. Pokud však tyto aktivity začleňujete do praxe, obvykle navíc řešíte otázky, jak je připravíte ve vašich podmínkách a jak motivujete skupinu dětí či žáků (dále jen „děti“), kterou vzděláváte. Odpovědi na nejčastější z těchto otázek naleznete v tomto článku.