RSS

Články - příspěvky '2022' 'červen'

Jak usnadnit adaptaci dvouletých dětí v MŠ?
Do mateřských škol je v posledních 5 letech dle dat MŠMT přijímáno stále více dětí mladších tří let. Vzdělávání dvouletých je zcela odlišné od vzdělávání dětí starších a má svá specifika.