RSS

Články - příspěvky '2022' 'květen'

Startují nové ŠABLONY z OP JAK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na podporu mateřských a základních škol, školních družin a školních klubů, středisek volného času a základních uměleckých škol prostřednictvích tzv. ŠABLON.
Logopedická prevence v MŠ aneb podpora řečového rozvoje u dětí v praxi
Stále častěji se v praxi setkáváme s tím, že dětem ze své třídy obtížně při komunikaci rozumíme. Že se jich opakovaně ptáme: „Copak jsi to říkal (a)?“ Většinou dítě mluví tak nesrozumitelně, že stejně nepochopíme, co nám řeklo. Pokud nám tato situace není lhostejná, potom možná v následujících řádcích najdeme rady a motivaci, jak tuto situaci řešit.
Kdo je nejlepší učitel angličtiny na prvním stupni a jak se jím stát?
Často na svých seminářích slýchám, že nejlepší by bylo mít na každé škole rodilého mluvčího, který má samozřejmě perfektní angličtinu, nikdy nedělá chyby, používá květnatý jazyk a děti od něj odposlouchají jeho pravý a nefalšovaný přízvuk, dikci a melodii řeči. Pokud také patříte do této skupiny lidí, kteří věří, že rodilý mluvčí je ta nejlepší volba, tak věřte, že jste na omylu.
Schopnosti a dovednosti dítěte před nástupem do 1. třídy
„Co všechno by mělo dítě umět při nástupu do 1. třídy?“ Tuto otázku si jistě klade většina rodičů, jejichž děti se chystají zahájit povinnou školní docházku. Jde o otázku velmi složitou, proto bychom měli mít na paměti, že každé dítě je individuální osobnost a neměli bychom ho přísně srovnávat s ostatními.