Aktivity podporující pozornost a paměť

V dnešním článku naleznete praktické tipy na aktivity, díky kterým budete u dětí trénovat paměť a pozornost, což jsou základy pro školní docházku.

Tyto aktivity je vhodné zařazovat nenuceně, ale pravidelně. Pro větší efektivitu doporučuji si poznámky k těmto aktivitám zapisovat do svého pedagogického deníku. Lépe pak budete výchovně-vzdělávací aktivity plánovat do budoucna a také si při reflexi všimnete, na co je vhodné se zaměřit u jednotlivých dětí.

Nejpřirozenější formou, kterou ve školkách využíváme, jsou básničky a písničky. Děti se zvládnou naučit báseň ke každému probíranému tématu, pokud je budete motivovat pohybem. Ideální je, aby si děti pohyb ke slovům samy vymyslely.

Další z forem podpory paměti a pozornosti, kterou běžně využíváme, je hra pexeso. Doporučuji mít v nabídce velký výběr různých veselých pexes a mít je na dostupném místě pro děti tak, aby je třeba při odpolední volné hře mohly libovolně hrát.

Nezapomeňte také rodičům tuto aktivitu a hlavně její benefity doporučovat. Můžete také uspořádat turnaj v hraní pexesa společně s rodiči.

Kimova hra

Nejznámější a nejoblíbenější hrou, která podporuje paměť i pozornost, je bezpochyby Kimova hra. Pro tuto aktivitu budete potřebovat libovolný počet předmětů. Výběr předmětů i jejich množství musí být přizpůsoben věkovým a individuálním zvláštnostem dětí. U mladších dětí je vhodné, aby měly předměty nějaké společné znaky (barva, téma – např. co měla Karkulka v košíku apod.). Dále také budete potřebovat deku, kterou tyto předměty zakryjete.

První variantou je, že necháte dětem určitý čas, kdy si předměty budou prohlížet a snaží se je zapamatovat. Poté je přikryjete dekou a děti se snaží vyjmenovat co nejvíce předmětů, které se nachází pod dekou.

Druhou variantou je, že z předmětů jeden odeberete a děti se snaží uhádnout, který to byl. Postupně můžete množství odebíraných předmětů zvyšovat. Stejný princip funguje i s přidáním předmětu, který tam původně nebyl.

Těžší variantou je kombinace odebrání nějakého předmětu (předmětů) a zároveň i přidání dalšího.

Poslední variantou je, že jakmile se objekty zakryjí, každé dítě zakreslí vše, co si pamatuje, na papír.

Tip! Ve fázi, kdy již děti chápou princip hry, se jich zkuste zeptat i na popis objektu (barva, velikost či tvar).

hry na pozornost a paměť

Tleskni na určené slovo

Tato aktivita je vhodná při rozvoji předčtenářských schopností. Využijete ji například při čtení tematické pohádky / tematického příběhu v komunitním kruhu.

Děti se pohodlně usadí například na polštářky a poslouchají pohádku. Jakmile však zazní předem stanovené slovo, musí tlesknout.

Tip! Nejprve doporučuji určitě zjistit postřeh dětí u slov (např. vlaštovka). Později již můžete navázat na větší celky (např. zvířata).

Nejtěžší variantou je více domluvených signálů na více slov (mrak – tlesknutí; déšť – dupnutí; slunce – výskok).

Tělocviková pamatovačka

Tato hra je obdobou hry „na pustý ostrov si s sebou vezmu…“, kdy dítě vždy doplní jednu věc a kamarád vedle něj věc zopakuje po něm, přidá svou a takto se postupuje až do konce.

Tato hra má však jako vedlejší cíl i rozvoj pohybových dovedností. Na začátku vymyslí cvik či taneční krok paní učitelka, dítě vedle ní je zopakuje a plynule přidá svůj. Takto to v kruhu pokračuje dále a dále.

Tip! Pokud s touto aktivitou budete teprve začínat, rozdělte děti do menších skupin, ať si nejdříve zkusí trénovat paměť v menším počtu dětí. Lépe si tak ověříte, že děti hře porozuměly, a ony snadněji získají sebevědomí v této aktivitě.

Barevná víčka

Pro tuto aktivitu budeme potřebovat 2x 5 různě barevných víček od PET lahví.

Paní učitelka poskládá víčka od PET lahví vedle sebe dříve, než jsou děti u této aktivity přítomné. Poté je zakryje. Po následném odkrytí mají děti čas na zapamatování si pořadí barev. Následuje opětovné zakrytí a děti se snaží barevnou řadu poskládat přesně tak, jak si ji pamatují. Nakonec paní učitelka odkryje svou původní řadu a děti porovnávají, zda jsou tyto dvě řady stejné.

Jakmile si děti tuto aktivitu osvojí a již jim nepřijde složitá, můžete střídat polohu víček – některá budou otočena naopak. Další variantou je také přidání většího množství víček do hry.

Tip! Doporučuji do této aktivity zapojit i pedagogy. Děti mají rády variantu, že jakmile sestaví alespoň dvě řady bezchybně, bude následovat výměna rolí. Děti tedy nachystají řadu barevných víček, poté vám ji odkryjí a vy budete sestavovat podle paměti.

Dřevo – nos

Tato hra je vhodná například pro vyplnění času na oběd. Hraje se u stolečku. Důležité je, aby všichni dobře viděli na paní učitelku.

Paní učitelka střídavě říká slova „dřevo, nos, nos, dřevo“. Na slovo „nos“ se děti musí dotknout svého nosu a na slovo „dřevo“ musí položit ruce na stůl. Hned v začátku aktivity je vhodné dětem zdůraznit, že musí hrát oběma rukama. Dále také to, že nikdo nesmí mít ruce na nose/stole připravené před začátkem pokynu.

Aktivita je to celkem náročná, je potřeba si zkusit zahrát několik kol. Jakmile bude aktivita pro děti jednoduchá, paní učitelka může děti zkusit mást tělem (řekne „nos“, ale sama dá ruce na stůl).

Tip! Sedněte si ke stolečku a připojte se k dětem společně s někým dalším z personálu. „Nosodřevák“ teď bude jedno z dětí.

Přeji Vám, ať aktivity děti nejen rozvíjí, ale i baví!

Článek pro Vás napsala: Kristýna Kapounková, učitelka na základní škole

Vložte svůj komentář